KRONISKE SYGDOMME

Hvis du lider af en kronisk sygdom, f.eks. forhøjet blodtryk, sukkersyge, KOL, sygdomme i bevægeapparatet, psykiske sygdomme, stofskiftesygdom, knogleskørhed m.m., vil vi gerne se dig én gang årligt til en udvidet undersøgelse hos vores sygeplejersker/læge. Det er ofte blodprøver, hjertekardiogram (EKG), evt. urinundersøgelse, blodtryk, men kan også være lungefunktionsundersøgelse som ved fx KOL.

Ved års kontrollen planlægges antal af årlige kontroller. Vi vil gennemgå din medicin, opdatere dit medicinkort, tale om hvordan du har det med din sygdom, hvem der evt. kan hjælpe dig, hvis sygdommen ikke er helt i kontrol.
Du skal som minimum til kontrol 1x årligt. Årskontroller varetages af klinikkens sygeplejersker.
Bestil gerne tid til årskontrol i din fødselsdagsmåned (Hvis du fx har fødselsdag i maj, så planlæg årskontrollen i løbet af maj måned), først en tid ved sygeplejersken og ca. en uge senere ved lægen.

  • Er du i behandling for forhøjet blodtryk, anbefales kontrol af blodtrykket hver 3. måned.
  • Har du diabetes 2, anbefales kontrol hver 3. måned
  • Vi anbefaler kontrol af din lungefunktion årligt.
  • Har du en kronisk sygdom eller får du fast medicin? Husk års kontrol hos lægen.

Her kan du udskrive Skema til hjemmeblodtryk